/home

 

Ligazóns - Links

 

Engade esta páxina ao teu navegador como fonte de marcadores

 

Add this page to your browser as bookmarks source

 

saúde / health

 

Don’t Underestimate the Power of a Walk 🚶 Non subestimes os beneficios de Andar [eng]

You Walk Wrong (nymag.com, 2008) Non sabes andar

RunForYourLifeBook, recursos/resources

Exercise-Mediated Neurogenesis in the Hippocampus via BDNF - Neuroxénese por facer algo de actividade física.

 

alimentación / nutrition

 

DietDoctor website

 

correr /running

 

Biomechanics of Foot Strikes & Applications to Running Barefoot or in Minimal Footwear 👣

Vídeo [eng] Principles of Natural Running with Dr. Mark Cucuzzella

 

 

software libre / free software

 

podcast

 

 

 

/home